0

neuronormativ?

Att umgås med en hop människor som uppenbart inte är vana att umgås med npf är långt ifrån en egoboost. Finns det något uttryck som beskriver det motsatta? Awkwardboost? Idiotboost? Alienboost? Retardboost? Eller några fina svenska benämningar som vanförboost och lyttboost kanske skulle funka?

Att veta att man snart ska umgås med en hop människor man i förhand tror inte är vana att umgås med npf är nästan ungefär som.... Evenmoreretardboost.